OrdinacijaCrnic144

Kristina Crnić, doktor dentalne medicine


„Smatram da je u stomatološkoj profesiji jako bitan pristup pacijentu, te smirenost i staloženost pri radu. Tijekom svojeg školovanja i radnog staža razvila sam odlične komunikacijske vještine. Vjerujem da su otvorena i iskrena komunikacija, razumijevanje i obzirnost prema pacijentima, a i kolegama od ključne važnosti.

Po prirodi sam perfekcionist, pa težim pedantnosti i kvalitetnom radu.

Moja strast prema stomatološkoj profesiji stalno me gura naprijed i potiče da budem sve bolji i kvalitetniji stomatolog.

Smatram da sam prvenstveno liječnik i da je moj posao pomoći pacijentima, te im svakako omogućiti bezbolno i što manje neugodno iskustvo na zubarskom stolcu.“

Kristina Crnić dr.med.dent.

OrdinacijaCrnic154

Graziela Despotović, medicinska sestra

Sr. Graziela završava srednju medicinsku školu u Zagrebu. Iskustvo dobiva radom u privatnim stomatološkim ordinacijama. Veliko znanje stječe u implantološkoj i dentalno-protetskoj terapiji, u kiruškim zahvatima, te konzervativnim i parodontološkim zahvatima.

Svojom vedrinom, stavom i komunikativnošću pomaže našim pacijentima da se osjećaju ugodno i pozitivno u našoj ordinaciji.