Usluga
PRGF® ENDORET®
OrdinacijaCrnic134

PRGF® ENDORET® – (PlasmaRich in GrowthFactor | EndogeneusRegenerativeTechnology) ili plazma bogata faktorima rasta. Regenerativna tehnika koja koristi faktore rasta iz krvi pacijenta radi bržeg oporavka, te manje otekline i boli nakon kirurškog zahvata.

Pacijentu se izvadi krv na dan zahvata, te se ta krv centrifugira i obrađuje – izoliraju se faktori rasta i koriste se za ugradnju implantata, neki drugi oralnokirurški zahvat ili u estetici lica u obliku mezoterapije. Cilj je smanjiti postoperativnu bol i oteklinu i brži oporavak, te bolju predvidljivost i uspješnost kao i dugotrajnost samih zahvata.

Osim u oralnoj kirurgiji, PRGF tehnologija ima sve popularniju primjenu u estetici lica u cilju regeneracije kože, te pokazuje odlične rezultate.